Uitleg

De waarde van de beschikbare aandelen tellen op tot 150, net zoveel zetels als er in de Tweede Kamer zijn. Hoe populairder een aandeel is, hoe meer deze waard wordt. Alleen fracties die op dit moment in de Tweede Kamer zitten zijn verhandelbaar.

Net als op de echte beurs kun je winst maken door goedkoop in te kopen en duur te verkopen. Of anticipeer op een koersdaling door aandelen te verkopen en later weer terug te kopen.

Telkens wanneer de Tweede Kamer verandert, zullen de koersen meebewegen met de nieuwe zetelaantallen. Dit kan komen door Tweede Kamerverkiezingen, doordat iemand zich afsplitst als eenmansfractie of doordat iemand overstapt naar een andere partij.

Mag je met meerdere accounts meespelen?

Nee, als je dit doet, dan riskeer je een permanente ban van de website. Mocht je opnieuw willen beginnen, dan kun je (bij uitzondering) de administrator vragen om je score te resetten. Verkoop dan eerst zelf al je aandelen.

Hoe win ik?

In de basis geldt: laag inkopen, duur verkopen.

Waar is de prijs van aandelen op gebaseerd?

De referentiewaarde van aandelen is het huidige aantal zetels in de Tweede Kamer. Is een aandeel relatief populair, dan stijgt de waarde. Is een aandeel relatief ongewild, dan daalt de waarde. De som van de aandeelwaardes blijft altijd Ƥ150.

Wat is de formule voor de aandelenprijs?

P_partij = 150 * (n_partij * zetels_partij + zetels_partij * 10000) / (Σ_totaal(n_partij * zetels_partij) + zetels_totaal * 10000)

P = aandeelprijs
n = aantal aandelen
zetels = aantal zetels in de huidige Tweede Kamer
Σ_totaal = sommeer over alle partijen

Hoe verloopt het koop- en verkoopproces?

Elke twee minuten worden alle openstaande orders afgehandeld. Eerst worden alle aandelen in één keer verkocht, de verkoopprijzen zijn dan voor iedereen gelijk. Daarna worden de koopopdrachten uitgevoerd in de volgorde waarop ze zijn aangemaakt, de waardes van aandelen kan dan fluctueren.

Hoe werkt de (ver)koopstop? (KS)

Je mag niet binnen een uur nadat je een aandeel hebt gekocht, deze verkopen en andersom. Je order blijft dan staan totdat het uur voorbij is.

Waarom zie ik bij mijn orders geen totaalbedragen staan?

Wanneer je je order plaatst, moet de definitieve (ver)koopprijs nog bepaald worden. Dit is afhankelijk van andere handel die tegelijkertijd plaatsvindt en van hoeveel aandelen je (ver)koopt. Daarom worden alleen aantallen vermeld en geen totaalbedrag. Merk op dat de aantallen ook niet definitief zijn.

Kan ik teveel aandelen (ver)kopen?

Nee, je kan niet teveel aandelen (ver)kopen. Als je meer aandelen probeert te verkopen dan je bezit, dan verkoop je alleen de aandelen die je daadwerkelijk bezit. Als je hoeveelheid geld niet toereikend is voor een aankoop, zal worden bepaald wat het maximum aantal aandelen is dat je kan kopen.

Hoe wordt de (ver)koopprijs bepaald?

De (ver)koopprijs is altijd het gemiddelde van de huidige waarde en de nieuwe waarde. Als je een aandeel koopt, zal deze duurder worden door je aankoop. Als je een aandeel verkoopt, zal de prijs juist dalen.

Wat is mijn score?

Je score is de actuele waarde van je aandelen plus de resterende Parlemunten die je bezit.

Wat is de referentiewaarde van een aandeel?

De referentiewaarde is het huidig aantal zetels in de Tweede Kamer, volgens tweedekamer.nl. Als het aantal aandelen in omloop voor een bepaalde politieke partij gelijk is aan het gemiddelde aantal, dan zal de prijs voor het aandeel gelijk zijn aan de referentiewaarde.

Wat is salaris?

Alle spelers krijgen elke dag Ƥ50,00 op hun rekening gestort om te besteden aan nieuwe aandelen. Ook nieuwe spelers ontvangen (met terugwerkende kracht) dit salaris.

Hoe werken maandelijkse orders?

Je kunt maandelijkse orders plaatsen i.p.v. directe. Kies hiervoor Kopen (maandelijks). Je kunt kiezen op welke dag van de maand de order wordt uitgevoerd. Maandelijkse orders worden om 6:59 in een willekeurige volgorde ingepland en om 7:00 definitief verwerkt. Op de 29e, 30e en 31e worden geen maandelijkse opdrachten verwerkt, omdat die niet in elke maand voorkomen.

Hoe wordt omgegaan met nieuwe partijen na verkiezingen?

Dit wordt in redelijkheid bepaald door de administrator van deze website. Het uitgangspunt vormt altijd de website van de Tweede Kamer. Het komt voor dat een eenmansfractie een nieuwe partij wordt. Denk aan de PVV, Trots op Nederland en Splinter (van Kooten-Arissen). Op het moment dat zo'n partij zetels haalt bij verkiezingen, zal de eenmansfractie worden omgezet in de nieuwe partij. Als er redelijkerwijs sprake is van een nieuwe partij, dan komt er een nieuw aandeel beschikbaar, die vanwege de initiële impopulariteit relatief goedkoop zal zijn.

Help! Een aandeel is Ƥ0,00 waard geworden

Als een partij uit de Tweede Kamer verdwijnt, zal het aandeel niks meer waard zijn. Deze is dan niet verhandelbaar, maar je behoudt deze wel als bezit. Mocht een partij later terugkeren in de Tweede Kamer, dan worden deze aandelen weer verhandelbaar.

Zijn er momenten waarop er niet gehandeld kan worden?

Op dit moment zijn er geen restricties, behalve de (ver)koopstop en dat orders eens in de twee minuten worden verwerkt.

Hoe bedenk je zoiets?

Nadat ik het idee kreeg voor dit spel, heb ik het spel in ongeveer een week in elkaar gezet. Wat hielp is dat ik een groot deel van de spellogica kon spieken bij de (voormalige) Molbeurs van Erik Tjong Kim Sang.

Ik heb er wel eens van gehoord, is dit nieuw?

Parlemunt bestaat sinds 2021. Dat wil niet zeggen dat het concept helemaal nieuw is. De Volkskrant had eerder de PAM tot 2002 en ook eco.nomie heeft het in 2012 uitgeprobeerd. Beide aandelenmarkten bestaan inmiddels niet meer.